Scroll Top

Όροι Διαγωνισμού

Σκοπός του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός Cannes Young Lions Competitions είναι ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος διεθνής διαγωνισμός για νέους μέχρι 30 ετών και πραγματοποιείται κάθε Ιούνιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δημιουργικότητας Cannes Lions, στις Κάννες.

Σκοπός των Young Lions Cyprus είναι να επιλεγούν οι ομάδες που θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στον διεθνή διαγωνισμό. Μέσω του διαγωνισμού, αναδεικνύονται νέοι επαγγελματίες της διαφήμισης και της επικοινωνίας στην Κύπρο, καθώς προβάλλεται το ταλέντο και η δουλειά τους στον ευρύτερο κλάδο. Οι συμμετέχοντες κερδίζουν πολύτιμη εμπειρία, καθώς καλούνται να ανταποκριθούν σε ορισμένο χρόνο, σε ένα επικοινωνιακό ζητούμενο και να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα μέσα υλοποίησης για να παράξουν τις ιδέες τους, οι οποίες κρίνονται από μια ευρύτερη επιτροπή επαγγελματιών του χώρου.

Διοργάνωση

H διοργάνωση του διαγωνισμού Young Lions Cyprus γίνεται από τον Σύνδεσμο Διαφήμισης Επικοινωνίας Κύπρου (Σ∆ΕΚ), ο οποίος είναι επίσημος εκπρόσωπος των Cannes Lions στην Κύπρο από το φθινόπωρο του 2022.

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Αρχικά, προτείνουμε να κατεβάσετε τον Κανονισμό και να τον διαβάσετε καλά!

Κατηγορίες Διαγωνισμού

Οι κατηγορίες των Young Lions Cyprus για το 2024 είναι οι εξής:

Πώς είσαι στο PR;

Πώς είσαι στο PR;

Πες μας τι θα CANNES!
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το ‘χεις με το FILM;

Το ‘χεις με το FILM;

Τι ταινιάκι θα CANNES;
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Είσαι DIGITAL;

Είσαι DIGITAL;

Τι viral concept θα CANNES;
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δείξε μας το DESIGN σου

Δείξε μας το DESIGN σου

και τι καλά που το CANNES!
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πόσο wow MARKETER είσαι;

Πόσο wow MARKETER είσαι;

Δείξε μας τι έCANNES!
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Είσαι φοιτητής;

Είσαι φοιτητής;

Τι viral concept θα CANNES;

Κλικ έCANNES;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο:

 • Εργάζεται στον χώρο της επικοινωνίας στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων και freelancers.
 • Έχει γεννηθεί στις 21.6.1993 ή αργότερα (θα ζητηθεί αποδεικτικό ηλικίας).
 • Έχει αρκετά καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικό και γραπτό λόγο).
 • ∆εν είναι φοιτητής.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στην κατηγορία Marketers πρέπει να εργάζονται και οι δύο στην ίδια εταιρεία στο Τμήμα Marketing/Επικοινωνίας κ.λπ.

Κόστος Συμμετοχής

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν.

Όροι Συμμετοχής

 1. Οι συμμετέχοντες διαγωνίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων.
 2. Κάθε άτομο/ομάδα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε μια μόνο κατηγορία.
 3. Κάθε άτομο/ομάδα μπορεί να υποβάλει μια μόνο πρόταση στην κατηγορία που έχει επιλέξει.
 4. Σε κανένα από τα παραδοτέα υλικά δεν θα πρέπει να υπάρχει αναφορά στα στοιχεία των συμμετεχόντων.
 5. Κάθε ομάδα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει δικό της εξοπλισμό για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό (Laptop, κάμερα κλπ.).
 6. Τα μέλη των ομάδων δεσμεύονται ότι δεν θα ζητήσουν βοήθεια από τρίτους στην κατάρτιση της πρότασής τους.
 7. Η παρουσίαση του brief θα πραγματοποιηθεί online. Η συμμετοχή στην παρουσίαση του brief είναι υποχρεωτική και για τα δυο μέλη κάθε ομάδας.
 8. Η υποβολή των έργων θα γίνει ηλεκτρονικά.
 9. Οι παρουσιάσεις των έργων θα γίνουν σε χώρο που θα ανακοινωθεί. Η συμμετοχή στις παρουσιάσεις των έργων είναι υποχρεωτική και για τα δύο μέλη κάθε ομάδας.
 10. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στα αγγλικά.
 11. Κάθε ομάδα θα έχει στη διάθεσή της 5 λεπτά για παρουσίαση της πρότασής της και 5 λεπτά για να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης. Μικρή υπέρβαση των παραπάνω χρονικών περιορισμών είναι στην κρίση της Επιτροπής.  

Χρονοδιάγραμμα Διαγωνισμού

Από την ανακοίνωση του brief οι ομάδες έχουν συγκεκριμένο χρόνο για να παραδώσουν/ παρουσιάσουν την πρότασή τους:

 • 24 ώρες για τις κατηγορίες Design, Digital, PR, Marketers
 • 48 ώρες για την κατηγορία Film
16/02
14:00

Δήλωση Συμμετοχών Ομάδων

27/02
10:00πμ
Online brief για την κατηγορία PR
28/02
11:00πμ
Online υποβολή συμμετοχών PR
27/02
11:30πμ
Online brief για την κατηγορία Film
29/02
12:30μμ
Online υποβολή συμμετοχών Film
27/02
13:00μμ
Online brief για την κατηγορία Digital
28/02
14:00μμ
Online υποβολή συμμετοχών Digital
27/02
14:15μμ

Online brief για την κατηγορία Design

28/02
15:15μμ

Online υποβολή συμμετοχών Design

27/02
15:30μμ

Online brief για την κατηγορία Marketers

28/02
16:30μμ

Online υποβολή συμμετοχών Marketers

01/03
09:00 - 14:00

Παρουσιάσεις Έργων & Ανακοίνωση Βραβείων

Αξιολόγηση

Στην αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη τα εξής κριτήρια:

 • Κατανόηση του brief (20%)
 • Στρατηγική Προσέγγιση & Δημιουργικότητα έργου (60%)
 • Παρουσίαση (χρήση αγγλικής γλώσσας, προσωπικότητα, αρτιότητα παρουσίασης, εκπροσώπηση χώρας) (20%)

 

Η αξιολόγηση θα γίνει ως εξής:

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής θα ανταλλάξουν απόψεις για τα έργα στη βάση των ως άνω κριτηρίων.

Στη συνέχεια θα αξιολογήσουν τα έργα ο καθένας ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας την κλίμακα 1-10.

Τα αποτελέσματα θα τεθούν υπόψη των μελών της Επιτροπής για επικύρωση.

Νικητές / Έπαθλα

Σε κάθε κατηγορία μπορούν να απονεμηθούν μέχρι 3 βραβεία. Οι νικητές του πρώτου βραβείου της κάθε κατηγορίας κερδίζουν αυτόματα το δικαίωμα να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στις αντίστοιχες κατηγορίες του διεθνούς διαγωνισμού Cannes Young Lions.

Το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού Young Lions Cyprus είναι το δικαίωμα εκπροσώπησης της χώρας στον διαγωνισμό των Καννών και όχι η κάλυψη των εξόδων συμμετοχής σε αυτόν ή/και των εξόδων μετακίνησης και διαμονής. Επισημαίνεται ότι ο Σ∆ΕΚ δεν αναλαμβάνει την κάλυψη του συνόλου ή μέρους των εξόδων των νικητών του κυπριακού διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που ο νικητής του πρώτου βραβείου δεν επιθυμεί τελικά να συμμετάσχει στον διαγωνισμό των Καννών, ο Σ∆ΕΚ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι του και προχωρά στην επιλογή του αμέσως επόμενου επιλαχόντα.

Ακύρωση Συμμετοχών

Ο Σ∆ΕΚ έχει το δικαίωμα να ζητήσει όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι οι συμμετέχοντες πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι παρόντες όροι για τη συμμετοχή τους, αλλά και να ακυρώσει όσες συμμετοχές, δεν είναι σύμφωνες με όσα ορίζουν οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις.

Γενικοί Όροι

Στο πλαίσιο της προώθησης των στόχων της διοργάνωσης, οι συμμετέχοντες παρέχουν στον Σ∆ΕΚ μη αποκλειστικό, άνευ ανταλλάγματος, δικαίωμα χρήσης και προβολής των έργων με οποιοδήποτε μέσο, ακόμη και έναντι ανταλλάγματος για τον Σ∆ΕΚ από τους τρίτους που θα την αναλάβουν ή το κοινό, ιδίως δε η μετάδοση, αναπαραγωγή ή αναμετάδοσή τους στο κοινό με οποιοδήποτε μέσο, στην Κύπρο και το εξωτερικό, η δημοσίευση και προβολή τους σε online και offline ΜΜΕ και περιβάλλοντα, η πραγματοποίηση εκδόσεων, συλλογών και η διάθεσή αυτών στο κοινό, κ.λπ.

Το ως άνω δικαίωμα προβολής του Σ∆ΕΚ είναι απεριόριστης χρονικής διάρκειας. Χωρίς επηρεασμό των πιο πάνω, ο Σ∆ΕΚ έχει το δικαίωμα να υπεκχωρήσει ή υπο-παραχωρήσει σε τρίτα μέρη ή φορείς (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, μη κερδοσκοπικών οργανισμών για τους σκοπούς των οποίων θα προβληθούν τα έργα) τα δικαιώματα που περιγράφονται στην παράγραφο αυτή.

Οι συμμετέχοντες διαβεβαιώνουν ότι η χρήση των έργων τους από τον Σ∆ΕΚ στα πλαίσια του διαγωνισμού δεν θα παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων προσώπων. Εάν χρησιμοποιούν υλικό τρίτων στην εργασία τους, οι συμμετέχοντες εγγυώνται ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση των αντίστοιχων κατόχων δικαιωμάτων για τη χρήση αυτών των στοιχείων από τον Σ∆ΕΚ ή/και τους εταίρους του διαγωνισμού στο πλαίσιο των παραπάνω μορφών δημοσίευσης και ότι μπορούν να χορηγήσουν ουσιαστικά στον Σ∆ΕΚ και/ή στους εταίρους του διαγωνισμού τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω.

Κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι θα συνδράμει τον Σ∆ΕΚ σε ενδεχόμενη δικαστική διένεξη και αναλαμβάνει να καλύψει και αποζημιώσει πλήρως τον Σ∆ΕΚ για αποζημιώσεις, έξοδα ή πρόστιμα τα οποία τυχόν υποχρεωθεί ο Σ∆ΕΚ να καταβάλει, ιδίως λόγω παράβασης των όρων του παρόντος Κανονισμού, προσβολής πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων τρίτων επί των έργων αυτών, παραβάσεων της νομοθεσίας ή οποιαδήποτε εσκεμμένη πράξη ή αμέλεια του συμμετέχοντα.

Παρέχουν επίσης στον Σ∆ΕΚ το δικαίωμα χρήσης του ονοματεπωνύμου, της φωτογραφίας και της πόλης διαμονής, με αποκλειστικό σκοπό την ταυτοποίηση ως συγγραφέα της συμμετοχής ή/και ως φιναλίστ ή νικητή του διαγωνισμού.

Η φύλαξη των έργων που συμμετέχουν στα Young Lions Cyprus, σε καμία περίπτωση δεν συνιστά υποχρέωση του Σ∆ΕΚ, αλλά δικαίωμα αυτού. Ο Σ∆ΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή καταστρέψει τα αντίγραφα των έργων που του παραδίδονται από τους συμμετέχοντες στα πλαίσια του διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες των οποίων τα έργα βραβεύονται, έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα βραβεία που τους απονέμονται για την προώθηση των έργων τους, εφόσον αυτό δεν γίνεται κατά τρόπο που να θίγει το κύρος και τη φήμη του διαγωνισμού.

Τα έπαθλα του διαγωνισμού είναι προσωπικά και δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Ο Σ∆ΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του διαγωνισμού, να τον ακυρώσει και να τροποποιεί τους παρόντες όρους και κανονισμούς, χωρίς προειδοποίηση.

Αποδοχή των όρων του διαγωνισμού

Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι τα έργα που έχουν καταθέσει στα Young Lions Cyprus υποβάλλονται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού. Κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι του Σ∆ΕΚ αλλά και κάθε τρίτου για τις συμμετοχές που υποβάλλει και για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει και θα πρέπει να είναι σε θέση να τα αιτιολογήσει σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από τον Σ∆ΕΚ.

Ο Σ∆ΕΚ, ως Διοργανωτής του Διαγωνισμού, ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε τυχόν ζημία τρίτων ήθελε επέλθει εκ πράξεων ή παραλείψεων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό καθώς και των συμμετεχόντων εκ πράξεων ή παραλείψεων τρίτων.

Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τις διατάξεις του Κανονισμού, δεσμεύονται απόλυτα από τις κρίσεις των Επιτροπών και του Σ∆ΕΚ και δεν έχουν κανένα δικαίωμα αμφισβήτησής τους.

Οι αποφάσεις του Σ∆ΕΚ και των Επιτροπών που συστήνονται στο πλαίσιο της διοργάνωσης είναι δεσμευτικές για όλους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ FILM

Brief (online meeting)

Τετάρτη 10 Μαΐου και ώρα 10:00.

Η συμμετοχή στην παρουσίαση του brief είναι υποχρεωτική και για τα δυο μέλη κάθε ομάδας.

Υποβολή Συμμετοχών online

Παρασκευή 12 Μαΐου και ώρα 11:00

Παρουσιάσεις συμμετοχών

Παρασκευή 12 Μαΐου και ώρα 12:00, Αμφιθέατρο Cyta, Κεντρικά Διοικητικά Γραφεία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ DIGITAL

Brief (online meeting)

Πέμπτη 11 Μαΐου και ώρα 9:00

Η συμμετοχή στην παρουσίαση του brief είναι υποχρεωτική και για τα δυο μέλη κάθε ομάδας.

Υποβολή Συμμετοχών online

Παρασκευή 12 Μαΐου και ώρα 10:00

Παρουσιάσεις συμμετοχών

Παρασκευή 12 Μαΐου και ώρα 11:00, Αμφιθέατρο Cyta, Κεντρικά Διοικητικά Γραφεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Σε κάθε κατηγορία (Digital, Film) μπορούν να απονεμηθούν μέχρι 3 βραβεία.

Οι νικητές του πρώτου βραβείου της κάθε κατηγορίας κερδίζουν αυτόματα το δικαίωμα να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στις αντίστοιχες κατηγορίες του διεθνούς διαγωνισμού Cannes Young Lions.

Το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού Young Lions Cyprus είναι το δικαίωμα εκπροσώπησης της χώρας στον διαγωνισμό των Καννών και όχι η κάλυψη των εξόδων συμμετοχής σε αυτόν ή/και των εξόδων μετακίνησης και διαμονής. Επισημαίνεται ότι ο Σ∆ΕΚ δεν αναλαμβάνει την κάλυψη του συνόλου ή μέρους των εξόδων των νικητών του κυπριακού διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που ο νικητής του πρώτου βραβείου δεν επιθυμεί τελικά να συμμετάσχει στο διαγωνισμό των Καννών, ο Σ∆ΕΚ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι του και προχωρά στην επιλογή του αμέσως επόμενου επιλαχόντα.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

Η ανακοίνωση των βραβείων θα γίνει την Τρίτη 16 Μαΐου 2023 το απόγευμα. Σύντομα θα ανακοινωθεί ο χώρος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Χριστιάνα Πασχαλίδου
ΣΔΕΚ